KS Milosť Prievidza

Úvod / Reportáže

Reportáže

CSABA SURJÁNYI – UZDRAVENIE

 

Druhú marcovú sobotu nás poctil svojou návštevou pastor a učiteľ z Maďarska Csaba Surjányi. S láskou sme ho privítali a tešili sme sa téme, ktorú pre kázeň v našom spoločenstve v Prievidzi zvolil. S veľkým očakávaním a maximálnou koncentráciou pozornosti sme sa ponorili do odznievajúcich slov plných života. V úvode nás pastor Surjányi povzbudil, aby sme každý deň bojovali za vieru a nedopustili, aby sa vyprázdnila! Každý deň sa musíme obrátiť a rozhodnúť nasledovať Pána, odovzdať sa Bohu úplne, odovzdať sa Božiemu Slovu. Toto naše každodenné rozhodnutie musí byť podľa Csabu ako SKALA, na ktorú Ježiš Kristus môže budovať! Neustále musíme byť aktívni a správaniu v každodenných situáciách sa máme učiť od Ježiša. Zdôraznil, že vzťah medzi Ježišom a cirkvou je presne ako vzťah medzi hlavou a telom, keďže Ježiš je hlavou cirkvi a cirkev je Jeho telom. Teda ako v telesnom ponímaní sa všetko do tela dostáva cez hlavu(ústami, očami, nosom, ušami), presne tak skrze Ježiša ku nám prichádza všetko, čo potrebujeme.

 

 

Csaba zhromaždeným návštevníkom sobotnej bohoslužby tiež viackrát prízvukoval, že Boh chce, aby sa mala dobre naša duša a aby sme boli zdraví! Keď je zdravá naša duša, ľahko sa uzdraví aj naše telo. Boží program pre nás je, že sa budeme mať vo všetkom dobre! Ježiš miluje cirkev a nenávidí chorobu, smrť, hriech, veď choroba, chudoba alebo prekliatie neoslavuje Boha! Preto musíme vedieť žiť v Božej Sláve a byť živým svedectvom pre ľudí vo svojom okolí. Zmienil sa tiež o tom, že každá choroba je „zahryznutím smrti“ od satana do tela človeka, preto sa musíme chcieť od toho OSLOBODIŤ! Hovoril o dôležitosti každodenného nasledovania Ježiša a o zaviazanosti Ježišovi – ak budeme zaviazaní ľudia, Ježiš nám pomôže a aj v našom tele vie vymeniť všetko čo je v neporiadku(či už je to koža alebo niektorý orgán potrebujúci uzdravenie). Povzbudzoval nás slovami, aby sme chceli byť takými ako nás Ježiš naplánoval, aby sme Ho oslávili, veď našou úlohou je, aby sme priťahovali ľudí, keď na nás nebude hriech ani choroba! Práve preto sa aj za všetkých zúčastnených pastor z Maďarska pomodlil. Na záver Csaba Surjányi ochotne a trpezlivo odpovedal na všetky položené otázky, za čo sme mu veľmi vďační.

 

Viac foto zo stretnutia už čoskoro!

 


 

Čo znamená byť novým stvorením v Kristovi?

 

Veľmi povzbudivé slová na túto tému kázal v našom zbore pastor John Huizing z Kanady v nedeľu 26.2.2017. Pastor John vyrastal v Holandsku, v súčasnosti žije v Kanade, kde s manželkou Ingrid už viac ako 30 rokov pracujú na zakladaní zborov, na evanjelizácii a vyučovaní služobníkov. V kázni zdôraznil, aké je dôležité vedieť kto sme v Kristovi. Božie Slovo nám prináša svetlo do našich situácií a keď vidíme to, čo Boh vidí, potom môžeme aj robiť to, čo Boh robí. Teda keď vieme, kým sme v Kristovi, potom vieme, čo môžeme robiť. Nie sme nové stvorenia len preto, aby sme šli do neba, ale preto, aby sa nebo nasťahovalo do nás so všetkou mocou a so všetkým svojim bohatstvom – prízvukoval John. Čo teda znamená byť novým stvorením?

 

 

1. Naša stará prirodzenosť bola odstránená a bola nám daná nová prirodzenosť v Kristovi, t.j. SPRAVODLIVOSŤ, teda sme spravodliví pred Bohom a máme právo ísť k trónu Božiemu, sme Božie deti. A keď hľadáme najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, všetko ostatné nám bude pridané – teda „nežobri“, ale hľadaj!  Boh nám nedáva len informáciu, ale SVETLO skrze svoje slovo, t.j. zjavenie. Nie je to len zmena správania, ale transformácia zvnútra!

 

2. Boli sme vytrhnutí z kráľovstva zatratenia a temna do kráľovstva svetla. Sme veľvyslancami Božieho kráľovstva a reprezentujeme Boha, preto nežijeme podľa štandardov tohto sveta, ale podľa štandardov neba a porovnávame sa so SLOVOM!

 

3. Boli sme oddelení od starého stvorenia a stali sme sa novými stvoreniami. Boh si nás vyvolil, sme vyvolená generácia, svätý a vykúpený ľud, vybraný zo sveta! Boh nás urobil spravodlivými, aby sme robili spravodlivé veci! Sme novými stvoreniami, aby sme mohli robiť veci, ktoré robia nové stvorenia.   

        

Tieto tri body sú podľa pastora Johna dôležité, musíme vedieť, kým sme v Kristovi, aby sme vedeli uchopiť to, čo nám Boh dáva a čo nám ako Jeho deťom patrí. Na záver sa John Huizing pomodlil za ľudí so vkladaním rúk a vo viere podľa Božieho Slova. A Boh nás naplnil veľkou radosťou!    

(Viac Foto TU)    

                                          

 


 

Uzdravujúce zhromaždenie s Jozefom Škardom

 

Sériu uzdravujúcich zhromaždení v Prievidzi uzavrela prednáška MUDr. et MVDr. Jozefa Škardu PhD., PhD. 13.4.2016, kedy sa naša zborová miestnosť úplne zaplnila novými ľuďmi, ktorí sa prednášky zúčastnili s veľkým očakávaním. Na úvod nás Jozef Škarda povzbudil k tomu, aby sme vedeli ovládať svoj jazyk, lebo je veľmi dôležité, čo povieme v ťažkých situáciách nášho života! Taktiež je priamy súvis medzi modlitbou a uzdravením, pričom modlitba nie je ,, pokus“, ale PROSTRIEDOK na aktivovanie Božej moci a čím viac sa budeme modliť, tým viac sa Božia moc bude prejavovať. Boh nám prišiel dať život v hojnosti a chce, aby naša radosť bola naplnená, preto ak spojíme nádej a radujeme sa aj v ťažkej situácii, vtedy príde prielom! –zdôrazňoval Jozef Škarda. A Jozefove povzbudenie na záver : ,,Nie náboženstvo, ale osobný vzťah s Ježišom Kristom uzdraví človeka. Ježiš je pre nás cesta, pravda, život. Ježiš nie je ,úzky špecialista‘, On je skutočný lekár, On všetko dáva do harmónie.“  

 

Foto si môžete pozrieť TU

 


 

Uzdravujúce zhromaždenie s manželmi Hasovými

 

6.4.2016 sme s radosťou v našom zbore v Prievidzi privítali manželov Hasových z Prostějova

V úvode nás pastor Radek Hasa povzbudil svedectvom o svojom obrátení k Bohu a o svojom nadprirodzenom uzdravení. Zdôrazňoval, že aj dnes je možné, aby sa nás Boh dotkol a aby sme boli uzdravení. Keď budeme rozmýšľať nad Slovom, vyhľadávať verše o uzdravení, zmení sa naša myseľ a aj náš pohľad na svet. Tiež nás vyzýval, aby sme na bohoslužbu vždy prichádzali s očakávaním, aby sme vždy verili, že sa nás Boh dotkne, veď Božia nadprirodzená moc je aj dnes prítomná uzdravovať! Mnoho svedectiev sme si vypočuli aj od Marie Hasové, povzbudila nás, aby sme nemali svoje predstavy o uzdravení, ale aby sme to nechali na Boha ,ktorý jedná zvrchovane a nadprirodzene a nemusí sa to vždy zhodovať s našimi predstavami. Dôležité je, že človek bude zachránený a obráti sa k Bohu!

 

 

Foto si môžete pozrieť TU

 

 


 

 

Peter Šakarov - BOH JE DOBRÝ VŽDY!

 

Týmito slovami nás povzbudzoval pastor zboru v Hradci Králové na uzdravujúcom zhromaždení 30.3.2016. Božia vôľa pre nás je podľa nášho hosťa život, zdravie, požehnanie, radosť, sila, vyslobodenie. Boh je dobrý VŽDY a chce, aby sme boli zdraví. Len naše srdce ovplyvňuje to, či naozaj uzdravení aj  budeme!

Keď sa nám aj niekedy zdá, že Boh je vzdialený a nič nám nefunguje, musíme prestať pochybovať! – zdôrazňoval pastor Šakarov a pripomenul nám Ježišove povzbudivé slová smerované učeníkom, aby neboli ľuďmi malej viery a NEPOCHYBOVALI, keď tiež strácali vieru v ťažkých situáciách napriek hmatateľným zázrakom, ktorých svedkami boli.

Pastor Šakarov nás povzbudil k živej viere, aby mohol prísť čerstvý olej a čerstvé pomazanie do našich životov. Ako povedal :,,Otvor svoje srdce pred Ježišom!“  

 

 

Foto si môžete pozrieť TU

 

 


 

 

ŽIDOVSKÉ TRADÍCIE V GALANTE A OKOLÍ

 

   Prednášky s touto témou, ktorej autorkou je PaedDr. Magdaléna Hrbácsek – Noszek, PhD., sme sa zúčastnili 20.3.2016 v našom zbore v Prievidzi. Autorka knihy s rovnomenným názvom nám prezentovala svoju knihu, v ktorej sú zapísané milióny zážitkov perom, slzami a citmi – ako tvrdí rabín Zoltán Rodnóti v jej úvode. Magdaléna Hrbácsek – Noszek sa venuje výskumu regionálnych kultúr na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Svoju knihu písala viac ako dva a pol roka. Priblížila nám hĺbkové rozhovory o židovskej komunite, židovskej kultúre, ktoré neustále komparovala s bibliou.

 

   Autorka tvrdí, že z hľadiska jej osobného kresťanského kariérového rastu Božieho dieťaťa sa počas písania knihy posunula vyššie – z hľadiska kresťanskej vzdelanosti aj z hľadiska múdrosti. Neprestala VERIŤ, že knihu vydá. Ako sama vraví, musíme veriť, keď chceme niečo dosiahnuť! Povzbudzovala nás k vzdelávaniu, pretože celoživotné vzdelávanie u židovského národa je samozrejmosťou, štúdium dokonca považujú za svätú povinnosť! Učenie sa stalo jedným z rozhodujúcich elementov židovského myslenia, práve preto sa často uplatňujú v intelektuálnych povolaniach a ich talent žne uznanie. Sú si vedomí, že vzdelanosť zmení ich náhľad na život a prinesie im požehnanie. Tieto slová boli pre nás veľkým povzbudením, sme vďační za získanie nových vedomostí o židovskej kultúre! 

 

 

 


 

Bohoslužba s Jaroslavom Krížom 2015

 

BUDEME VIAC PRIKAZOVAŤ!

 

     V sobotu 10.októbra 2015 sme s veľkou radosťou v našom zbore privítali senior pastora Jaroslava Kříža z Banskej Bystrice.  

     Hneď v úvode sme si vypočuli jasný vhľad do dnešného diania vo svete, podložený biblickými proroctvami a s láskou sme prijali od pastora slová povzbudenia : „POZDVIHNIME SVOJE HLAVY, LEBO SA PRIBLÍŽIL ČAS NÁŠHO VYKÚPENIA.“ 

     Téma, ktorou sa náš milý hosť zaoberal- Budeme viac prikazovať!- určite zaujala všetkých svojou aktuálnosťou. Pastor Kříž zdôraznil vo svojej kázni, aké dôležité je povstať v Kristovi a používať autoritu, ktorá nám náleží. Príkazy, teda verbálne nariadenie niečoho, podľa senior pastora používame tým viac, čím sme v lepšej duchovnej kondícii. Ak človek stráca istotu, teda duchovne slabne, automaticky aj prikazuje menej. Taktiež pastor vysvetľoval, že prirodzený človek je síce slabý a stoja proti nemu duchovné sily, ktoré musí poraziť, no v Kristovi má aj nad nimi autoritu. Ako uplatniť takúto autoritu? Verbálnym príkazom v mene Ježiša Krista. Nesmieme sa nechať ovplyvniť zlými myšlienkami, aby sme v príkazoch boli istí, smelí a potom diabol musí odísť! Túto autoritu musíme používať pri každom pokúšaní, vyháňaní démonov, v prikazovaní rôznym chorobám, lebo presne to robil aj Ježiš!

A povzbudivé slovo senior pastora na záver : „HOVORTE, PRIKAZUJTE A BUĎTE ČÍM ĎALEJ VIAC VÍŤAZMI !“                                                                                                                                                                                                                                           

Foto si môžete kliknúť TU

 

 


MiNi Tábor 2015

 

Tento rok už po tretíkrát sme sa deti aj mládež spoločne zišli od 18. do 21. júla v priestoroch nášho zborového domu, aby sme spolu prežili časť prázdnin.
Bolo super!!! V tábore sme strávili 4 dni plné zábavy a zážitkov. Naše vedúce Janka Zajacová a Lucka Žiaková si pre nás pripravili program na nezabudnutie. Spoločne prežitý čas : potápanie v bazéne, minigolf, nočná prechádzka, večerné premietanie rozprávok s pukancami a jedenie najlepšej klobáskovej PIZZE!!! Samozrejme nesmela chýbať ani šľahačka, ktorá nie vždy skončila iba v ústach :) . Týmto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prípravách tohto tábora. ĎAKUJEME!!! (mládežníci ☺)

 

Foto si môžete kliknúť TU

 

 


 

 

5.- 7.3. HARVEST v Prievidzi

 

,,Aké krásne sú na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, ktorý hlása pokoj, ktorý zvestuje dobré, ktorý hlása spasenie...“  Izaiáš 52,7

 

V dňoch 5.-7.3.2015 sme privítali v Prievidzi tím mladých ľudí zo Slovenska aj z Čiech – The Harvest of Grace. Počas týchto dní v našom meste kázali evanjelium, za čo sme celému tímu veľmi vďační, že takto prišli podporiť prácu v Prievidzi.

Ďakujeme všetkým ,,harvesťákom“, ktorí aj napriek únave v posledný deň ich návštevy, pracovali v náš prospech do posledných chvíľ strávených v našom zbore!

 

Ako mladší bratia Ježiša Krista pracujme aj naďalej na tom, aby sa Jeho rodina rozrastala, aby naše nohy zostali v obuvi (5M 25,9-10).

 

 


 

 

Ako mať dobrý rok 2015?      

   Odpoveď na túto otázku sme dostali v kázni Mgr.Daniela Šobra, ktorého sme mali možnosť privítať v rámci pravidelnej sobotnej bohoslužby v Prievidzi 10.januára 2015.

   Pastor Daniel zdôraznil, že zmyslom existencie cirkvi je, aby sa skrze nás manifestovalo Božie kráľovstvo. Aby sa naše životy stali kanálom Božieho života a požehnania pre ľudí okolo nás. Taktiež treba na prelome roka rekapitulovať veci tak, že bude môcť Duch Svätý ešte lepšie prúdiť a my budeme víťaziť. Aplikáciu rozdelil na 4 kľúčové oblasti :

1.Ujasniť si, do čoho investujeme (sejeme) : - máme žiť na Božiu slávu a siať do duchovných vecí, nie do starej prirodzenosti. Keď neúnavne robíme dobre, svojim časom budeme žať! (Gal 6,7-10) Nech rok 2015 je rok dobrej SEJBY!

2.Všetko záleží na tom, či to, čo robíme, robíme s VIEROU, alebo nie : - ,,Všetko je možné veriacemu!“ (Mar 9,23). Viera je kľúčom ku všetkému! Rastie z počutia Božieho slova. Čokoľvek budeme tento rok robiť, robme s vierou! Živá viera je podľa pastora Šobra stav srdca, ktorý sa úplne spolieha na Božie sľuby a preto pripojme vieru k tomu, o čom vieme, že je správne! Pán vždy oceňuje vieru ľudí. Naopak viera bez skutkov je mŕtva. A čo je nepriateľom viery? Túto otázku vysvetlil veľmi jednoducho a pravdivo, sú to hlavne zlé reči, frflanie, šomranie, ohováranie. Preto ak chceme mať úspešný rok, tak ,,Všetko čiňme bez reptania a pochybovania!“ (Fil 2,14).

3.Skutočne rozumieme tomu, čo biblia hovorí o tom, že máme ,,vykupovať čas“ ? : - potrebujeme Božiu múdrosť (gr. chochma) a tiež rozhodnosť, lebo aj v roku 2015 príde veľa príležitostí od Pána do nášho života, aby sme ich vedeli využiť. Čas v tomto prípade má pôvod v gréckom slove ,,kairos“, čo znamená príležitosť alebo čas príhodný. Zároveň nás to bude niečo stáť, nejaké rozhodnutie. Úspech je podľa pastora Daniela v tom, že rozpoznáme tieto príležitosti a ,,chytíme ich za pačesy“ ! Všetkých povzbudil k produktivite a k tomu, že musíme byť ľudia aktívni, že náš život nesmie byť ,,čakáreň na vytrhnutie“! Preto získajme čo najviac z každej príležitosti, lebo dni sú zlé! (Ef 5,15-16)

4.V každej oblasti nášho života si musíme zodpovedať na otázku, či je Boh s nami : - Boh nám dáva oveľa viac ako večný život, poznanie pravého Boha a Ježiša Krista. Božie slovo je pravda a posvätení môžeme byť iba v pravde!(Ján 17,17). Tiež pripomenul, že keď sa podriadime Božej pravde a Božiemu slovu, prežijeme dobré životy a od mnohého zlého budeme uchránení. Veľmi dôležitá je aj JEDNOTA, ktorá je určená tým, že ľudia sú posvätení v pravde, slúžia Bohu podľa Božieho slova naplnení Duchom svätým. Pravda, svätosť, jednota a láska sú veci, v ktorých keď porastieme, Boh bude s nami a náš rok 2015 bude dobrý! Najväčšia potreba roka 2015 je to, že ľudia okolo teba potrebujú stretnúť Boha! Najdôležitejšie je, aby bol Pán s nami, aby sme hľadali to, čo slúži na budovanie cirkvi!

Tak smelo do ďalšieho roka, bude dobrý, je to v našich rukách, Boh už urobil všetko!

 

  

2014:

 

SILVESTER  

 

,,Hľa, aké dobré a aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyseľne spolu!“(Žalm133:1)

 

Tento verš sme naplnili v Prievidzi 31.12.2014,kedy sme s veľkou láskou na koncoročnej bohoslužbe v našom zbore privítali bratov a sestry z Banskej Štiavnice, Žiaru nad Hronom, Spišskej Novej Vsi aj z Brna. Povzbudení a posilnení kázaným slovom nášho pastora Jána Hudeca, sme si s radosťou pozreli program detí z besiedky, ktoré nám takto oživili niekoľko známych príbehov z biblie. Následne sa deti, ktoré navštevujú Základné umelecké školy, predstavili ako skvelí hudobníci, keď nám zahrali pripravené skladby a síce : Peťko Bereta – klávesy, Tomáško Bečka – bicie, Nikolka Bečková – gitara, Alžbetka Beretová – klávesy. Alžbetka navštevuje okrem ZUŠ aj Konzervatórium v BB. Keďže hlavným cieľom tohto stretnutia bolo spoločenstvo s bratmi a sestrami, sme veľmi potešení, že v prestávkach viedli ľudia plnohodnotné rozhovory aj napriek tomu, že sa mnohí stretli prvý krát.

Do Nového roka 2015 sme vstúpili s chválou Boha, ďakovaním a modlitbou. Samozrejme nechýbal ohňostroj, ktorý potešil najmä najmladších účastníkov. Príjemným spestrením boli aj fotografie, na ktorých sme si mohli pozrieť históriu nášho zboru až po súčasnosť. Naši mládežníci si zahrali stolný tenis aj futbal, náučné spoločenské hry a spoločne strávili čas až do popoludňajších hodín nasledujúceho dňa(samozrejme pod dozorom :) ).

 

Napriek tomu, že toto silvestrovské stretnutie nebolo vopred naplánované a na organizáciu nebolo veľa času, veríme, že náš cieľ sa vďaka Pánovi podarilo naplniť a pokračovaním v našich životoch budú verše 2 a 3 zo žalmu 133.

 

                                   Požehnaný rok 2015!  

                                                                                                                               

 


 

 

Čo sú kľúče nebeského kráľovstva?

Toto bola téma, na ktorú kázal pastor Mark Zechin v Prievidzi vo štvrtok 11.12.2014.

Na úvod zdôraznil, že kým je Ježiš Kristus pre nás, to ovplyvňuje náš život. Presne to sa spýtal Ježiš Petra v evanjeliu podľa Matúša 16:15-19.My vieme, že Ježiš je Kristus, náš Spasiteľ, preto aj nám patria kľúče nebeského kráľovstva. A všetci potrebujeme väčšiu manifestáciu Božieho kráľovstva vo svojich životoch.

1.kľúčom je podľa Zechina CHVÁLA, ktorou na zemi uvoľňujeme len to, čo už je v nebi

2.kľúčom sú FINANCIE, ktoré zasievame do Božieho kráľovstva

3.kľúčom je MODLITBA, ktorou tiež uvoľňujeme na zem to, čo už je v nebi

Kľúče nebeského kráľovstva tiež Mark Zechin rozdelil do 2 kategórií :1.-kľúče uvoľnené našim činom                                                                                                                2.-kľúče uvoľnené našimi ústami

Všetkých poslucháčov povzbudzoval, aby mali Boží druh viery!/Mar 11:22-24/Zdôrazňoval,že ak budeme veriť Bohu, Božiemu Slovu a budeme vyznávať to, čo hovorí Boh, potom sa stane, čo HOVORÍME! Kvalita nášho života je priamo spojená s našimi slovami a myšlienkami/Mat 12:33-35/,kľúčom sú teda podľa Zechina naše slová a to, čo je v našom srdci.

Ďalej Mark vysvetľoval, že svet okolo seba sme si vytvorili svojimi slovami, ako je napísané v Mar 4:14 o rozsievačovi, ktorý seje SLOVO. Musíme si uvedomiť, že ak hovoríme slová života, sejeme život. Ale ak rozsievame negatívne slová, sejeme záhubu. Všetci budeme jesť ovocie svojho jazyka. Preto Mark povzbudzoval, že môžeme cielene siať také slová, aký chceme mať život!/Pr 21:23/Naše slová môžeme rozdeliť na 3 úrovne:

1.úroveň = hovoríš to, čo myslíš. Musíme urobiť nápravu hlavne na tomto prvom stupni a dávať pozor, aby sme nehovorili negatívne veci. Ak robíš to, čo hovoríš, vtedy tvoje vyznávanie má viac moci!

2.úroveň = VYZNANIE – hovoriť to, čo hovorí Boh! Budeme mať to, čo hovoríme. Musíš veriť srdcom a aj vyznať ústami/Rim 10/,potom to budeš mať. Božiu moc uvoľňujeme mocou svojich slov!

3.úroveň = DEKLARÁCIA – je založená na hovorenom slove do tvojho srdca. Boh nás chce vziať na tento tretí stupeň, najskôr však musíme zdolať dva predošlé! Boh chce uvoľniť moc deklarácie, čo bolo bežné pre Eliáša, ku ktorému Boh hovoril a on uvoľňoval túto moc skrze svoje slová.

Preto vyučujme svoj mozog takým hovorením, ktoré hovorí Boh a tým, že dodržíme všetko, čo sľúbime, aby vedel, že nám môže veriť všetko, čo povieme. Potom nás bude počúvať a keď začneme vyznávať, bude to aj fungovať!