KS Milosť Prievidza

Úvod / Kázne

Kázne

Uzdravenie - Csaba Surjányi

 

Boh chce, aby si sa mal vo všetkom dobre, aby si bol zdravý, aby sa mala dobre tvoja duša(3.Jána v.2). Keď je zdravá tvoja duša, ľahko sa uzdraví tvoje telo! Ježiš sa hnevá na chorobu, preto aj ty sa musíš chcieť oslobodiť! Chci byť takým, ako ťa Ježiš naplánoval, aby si Ho oslávil!...vypočujte si novú kázeň...​

 

 

 

 

 

 

Ostatné kázne:

 

    Nové stvorenie v Kristovi - John Huizing
Evanjelizácia, 1.časť - Mark Six  Evanjelizácia, 2.časť - Robin Six Evanjelizácia, 3.časť - Mark Six
Prosme o krst ohňom - Ján Hudec Cirkevne dejiny - Daniel Šobr 2.časť Cirkevné dejiny - Daniel Šobr 1.časť
Spoj svoj život s Božou prácou - Peter Minárik

Pane, nech nezomrie ešte nesmie - Ján Hudec 

Duch Svätý - Zatriasť sa a padnúť nestačí - Pavol Kotian

Nestačí milovať Ježiša, ak počúvame klamstvá - Mark Six

Ak nemáte vieru autorita nefunguje - Mark Six Hriešnik nemá žiadnu autoritu nad chorobou, chudobou - Mark Six
Celý vesmír chápe systém autority - okram ľudí - Mark Six Máš postavené základy na skale? Ján Hudec Si pripravený na Pánov príchod? - Pavol Kotian
Robíme kompromisy, nemáme svedectvá - Ján Hudec Zameraní len na seba - Ján Hudec Ako prijať uzdravenie - John Huizing
Z plytčiny na hlbinu - Ján Hudec Je čas hľadať Boha vážne - Ján Hudec Démoni chcú spolupracovať na kázaní evanjelia - Ján Hudec
Duch pytona vysiľuje obeť - Ján Hudec Uzdravujúce zhromaždenie - Jozef Škarda Uzdravujúce zhromaždenie - Radek Hasa
Uzdravujúce zhromaždenie - Peter Šakarov Zaži UZDRAVENIE Potrebujeme byť ľudia silnej vôle - Ján Hudec 
Manželstvo - Pavol Kotian Novoročná obnova zmluvy - Ján Hudec

Služba - Pavol Kotian

Svätý Duch - Peter Bereta Ako a prečo nás Boh stvoril? - Ján Hudec  Ako mať životný cieľ - Peter Bereta
Zahmlievanie - Ján Hudec Zodpovednosť muža v rodine - Pavol Kotian Osobný rast - Ján Hudec
Rozbitie zlého svetonázoru - Ján Hudec Boj proti zvodom tela a zvodom sveta - Peter Bereta Vybuduj si silný vzťah s Božím Slovom - Pavol Kotian
Nikto nechce začať ako muž alebo žena druhého sledu - Ján Hudec. Prekročenie svojích limitov - Ján Hudec Vášeň pre Boha - Ján Hudec
Duch Svätý - Pavol Kotian Jazyk - Peter Bereta Posun dopredu - Ján Hudec
Maj pevnú kontrolu nad svojím životom - P. Kotian Pietizmus - Ján Hudec Sila rozhodnutia - Pavol Kotian
Nájdi svoje miesto v Bohu. Maj nebeské videnie - Pavol Kotian

Oslobodenie od démonov

Boh nepoužíva znechutených kresťanov

7.3.2015 - Duch Svatý - ako mať s ním spoločenstvo 28.2.2015 - Vynorená sekera
Prednáška - Rodinné putá 18.2.2015 - Púšť 14.2.2015 - Nápĺňanie vízie
21.1.2015 - Boh oslovuje neveriacich. Ako reagujeme?

10.1.2015 - Ako mať úspešný rok 2015

27.12.2014 - Ako prežiť vianočné sviatky
20.12.2014 - Duchovná taktika nepriateľa 13.12. 2014 - Daniel, inšpirujúci človek 11.12.2014 - Hosť evanjelista Mark ZECHIN
2.12.2014 - Viera, vyznanie, skutky

26.11.2014 - Desiate prikázanie - Nepožiadaš

8.11.2014 - Hnevanie sa na Boha

1.11.2014 - Boh ešte neskončil

29.10.2014 - O Viere

17.9.2014 - Niekto vstal z mŕtvych

12.9.2014 - Anne Moore 10.9.2014 - O Anjeloch - Nebeská hierarchia

7.9.2014 - Vytratila sa skúsenosť s Bohom

30.8.2014 - Giganti 16.8.2014 - Hosť: Radek Hasa s manželkou 27.7.2014 - Ako nebyť zahorknutý