KS Milosť Prievidza

Úvod / Kázne

Kázne

Vzťah Božej slávy a nevyznaných hriechov - Ján Hudec

 

Nedeľa 7.5.2017

 

 

 

 

Ostatné kázne:

 

Mlčiaci Boh naháňa hrôzu - Ján Hudec Môžme si vybrať - Ján Hudec Čo znamená slúžiť Bohu, 2. časť - Péter Nasinszky
Čo znamená slúžiť Bohu, 1. časť - Péter Nasinszky Život v rámci sentencií Božieho Slova - Pavol Kotian Ako myslíš taký si - Pavol Kotian
Jediné kritérium - OVOCIE - Ján Hudec Uzdravenie - Csaba Surjányi Nové stvorenie v Kristovi - John Huizing
Evanjelizácia, 1.časť - Mark Six  Evanjelizácia, 2.časť - Robin Six Evanjelizácia, 3.časť - Mark Six
Prosme o krst ohňom - Ján Hudec Cirkevne dejiny - Daniel Šobr 2.časť Cirkevné dejiny - Daniel Šobr 1.časť
Spoj svoj život s Božou prácou - Peter Minárik

Pane, nech nezomrie ešte nesmie - Ján Hudec 

Duch Svätý - Zatriasť sa a padnúť nestačí - Pavol Kotian

Nestačí milovať Ježiša, ak počúvame klamstvá - Mark Six

Ak nemáte vieru autorita nefunguje - Mark Six Hriešnik nemá žiadnu autoritu nad chorobou, chudobou - Mark Six
Celý vesmír chápe systém autority - okram ľudí - Mark Six Máš postavené základy na skale? Ján Hudec Si pripravený na Pánov príchod? - Pavol Kotian
Robíme kompromisy, nemáme svedectvá - Ján Hudec Zameraní len na seba - Ján Hudec Ako prijať uzdravenie - John Huizing
Z plytčiny na hlbinu - Ján Hudec Je čas hľadať Boha vážne - Ján Hudec Démoni chcú spolupracovať na kázaní evanjelia - Ján Hudec
Duch pytona vysiľuje obeť - Ján Hudec Uzdravujúce zhromaždenie - Jozef Škarda Uzdravujúce zhromaždenie - Radek Hasa
Uzdravujúce zhromaždenie - Peter Šakarov Zaži UZDRAVENIE Potrebujeme byť ľudia silnej vôle - Ján Hudec 
Manželstvo - Pavol Kotian Novoročná obnova zmluvy - Ján Hudec

Služba - Pavol Kotian

Svätý Duch - Peter Bereta Ako a prečo nás Boh stvoril? - Ján Hudec  Ako mať životný cieľ - Peter Bereta
Zahmlievanie - Ján Hudec Zodpovednosť muža v rodine - Pavol Kotian Osobný rast - Ján Hudec
Rozbitie zlého svetonázoru - Ján Hudec Boj proti zvodom tela a zvodom sveta - Peter Bereta Vybuduj si silný vzťah s Božím Slovom - Pavol Kotian
Nikto nechce začať ako muž alebo žena druhého sledu - Ján Hudec. Prekročenie svojích limitov - Ján Hudec Vášeň pre Boha - Ján Hudec
Duch Svätý - Pavol Kotian Jazyk - Peter Bereta Posun dopredu - Ján Hudec
Maj pevnú kontrolu nad svojím životom - P. Kotian Pietizmus - Ján Hudec Sila rozhodnutia - Pavol Kotian
Nájdi svoje miesto v Bohu. Maj nebeské videnie - Pavol Kotian

Oslobodenie od démonov

Boh nepoužíva znechutených kresťanov

7.3.2015 - Duch Svatý - ako mať s ním spoločenstvo 28.2.2015 - Vynorená sekera
Prednáška - Rodinné putá 18.2.2015 - Púšť 14.2.2015 - Nápĺňanie vízie
21.1.2015 - Boh oslovuje neveriacich. Ako reagujeme?

10.1.2015 - Ako mať úspešný rok 2015

27.12.2014 - Ako prežiť vianočné sviatky
20.12.2014 - Duchovná taktika nepriateľa 13.12. 2014 - Daniel, inšpirujúci človek 11.12.2014 - Hosť evanjelista Mark ZECHIN
2.12.2014 - Viera, vyznanie, skutky

26.11.2014 - Desiate prikázanie - Nepožiadaš

8.11.2014 - Hnevanie sa na Boha

1.11.2014 - Boh ešte neskončil

29.10.2014 - O Viere

17.9.2014 - Niekto vstal z mŕtvych

12.9.2014 - Anne Moore 10.9.2014 - O Anjeloch - Nebeská hierarchia

7.9.2014 - Vytratila sa skúsenosť s Bohom

30.8.2014 - Giganti 16.8.2014 - Hosť: Radek Hasa s manželkou 27.7.2014 - Ako nebyť zahorknutý