KS Milosť Prievidza

Úvod / Oznamy

Oznamy

Pozývame Vás na Biblický seminár s pastorom Danielom Šobrom ktorý sa bude konať 26.11.2016 (sobotu) na Fialkovej 2, v Prievidzi.

 

 

Program:

 

Od 9:00 - 12:00 hod prednáša Daniel Šobr 

 

Tézy na seminár: Stručné dejiny kresťanskej cirkvi od počiatku dodnes.

1. Prvá cirkev

2. Konštantínovský obrat

3. Pápežstvo a stredoveký katolicizmus

4. Predchodcovia reformácie

5. Reformácia

6. Pietizmus

7. Metodizmus a hnutie svätosti

9. Letničné hnutie

10. Hnutie charizmatickej obnovy

11. Tretia vlna

12. Prehľad problematických prúdov a učení v modernom kresťanstve

 

Obed - Si každý prinesie...(Káva, zákusky, syry... atď.  sú zabezpečené... ide nám o spoločenstvo (sk.2:42) 

 

14:00 - 16:00 hod. 

Odkaz Daniela Hogana...   zápisky zo stretnutia služobníkov s D. Hoganom....(spôsob ako robí veci, kedy sa jeho služba zlomila, zmenila,....jeho životný štýl...prečo sa postí...prečo nerozumieme zodpovednosti,  na záver predstavenie knihy FUEGO DE DIOS

 

Užijeme si spoločenstvo...